Archiwa tagu: edukacja

Maturalne wyzwania

Zaczynający szkołę licealiści częstokroć mają już na początku wielkie plany dotyczące swojej przyszłości. Na liście najbardziej popularnych kierunków studiów znajdują się prawo, psychologia oraz medycyna. Chociaż zapewniają one dobrą płacę i prestiż, wymagają wielu wyrzeczeń. Wyrzeczenia te zaczynają się już w szkole średniej. Oprócz marzenia o swoim przyszłym zawodzie, licealista musi poświęcić sporo czasu na naukę. W przypadku psychologii i prawa najczęściej będą to przedmioty humanistyczne, jak język polski, historia i wiedza o społeczeństwa. Jeżeli chodzi o medycynę, należy dobrze przyswoić materiał z zakresu chemii, biologii, a nieraz także i matematyki. Poprzeczka w obydwu przypadkach postawiona jest wysoko, biorąc pod uwagę, że przedmioty trzeba zdać na rozszerzonym poziomie, a i wynik musi być wysoki. W końcu wiele osób chciałoby dostać się na wyżej wymienione kierunki.

Problematyczne przedmioty

Na liście przedmiotów, które najbardziej dają się we znaki można wymienić biologię, chemię i wiedzę o społeczeństwie. Ta ostatnia, z pozoru błacha wymaga szerokich wiadomości z różnych dziedzin, jak podstawy prawa, polityki, socjologii. Często uznawana za prostą, może sprawić kłopoty nie jednemu przyszłemu prawnikowi. W przypadku chemii sprawa jest o tyle prostsza, że każdy intuicyjnie podchodzi do tego przedmiotu z rezerwą i podświadomie czuje, że należy poświęcić jej więcej czasu. Najbardziej problematyczna jest biologia. Z pozoru zawierająca przyjemny materiał, ale także zaliczana do trudnych. Wymaga nie tylko szerokiej znajomości nazw i mechanizmów przyrodniczych, ale także logicznego myślenia. Zadania maturalne często są opisowe, a także pozostawione jest na nie mało czasu, więc maturzysta będzie musiał umieć szybko wyselekcjonować przyswojone wcześniej wiadomości, oraz ubrać je w dobre słowa, aby otrzymać punkty za zadanie.

Coraz większe zamieszanie

Wraz ze zbliżaniem się terminu matury, uczeń może odczuwać coraz większe zamieszanie. Czasu coraz mniej, a on nawet nie wie z czego powinien się uczyć. Naturalnie wybiera książki, z którymi spotkał się już na zajęciach. Do tego dochodzą również różnego rodzaju repetytoria. I o ile w niektórych przedmiotach wszystkie vademeca trzymają ten sam poziom, w innych dziedzinach może być tylko kilka dobrych. Co więcej, może się wydarzyć sytuacja, w której w jednym repetytorium jeden temat jest opisany lepiej, a drugi gorzej. Z kolei w innym wydawnictwie występuje odwrotna sytuacja. Maturzysta musi zmierzyć się tym problemem. Na szczęście coraz częściej powstają coraz to lepsze podręczniki i czas gra na korzyść przyszłego absolwenta. Z dobrym przygotowaniem ani wiedza o społeczeństwie, ani chemia, ani nawet biologia dla maturzysty nie będzie problemem.

Motywy literackie, czyli niezbędne tematy do matury z języka polskiego

Kompendium wiedzy o tematyce „Motywy literackie matura” to już od lat prawdziwy niezbędnik każdego maturzysty. Co roku wydawane są nowe, zaktualizowane wersje opracowań, które odzwierciedlają nie tylko nowe trendy w literaturze, ale także zmiany kulturowe i społeczne.

Co to jest motyw?

Motyw literacki to pewien temat czy ogólny problem, który może być elementem świata przedstawionego w powieści. Motywy, które powtarzają się na przestrzeni wieków w literaturze zwane są także toposami. Sposób, w jaki należy odczytać motyw w danym utworze, opiera się zawsze na pewnej konwencji i tradycji literackiej istniejącej w danym kodzie kulturowym. Bowiem tylko odpowiedni i powszechnie znany kontekst pozaliteracki osadzony w danej kulturze pozwala wyodrębnić odpowiednie motywy. Ich cechą charakterystyczną jest także pewna powtarzalność na przestrzeni różnych epok literackich. W każdym dziele literackim toposy układają się w pewien określony porządek czasowy lub przyczynowo-skutkowy i to one w dużej mierze mają wpływ na narrację i fabułę utworu.

Od Średniowiecza do Postmodernizmu

W polskiej krytyce literackiej wyróżniamy następujące epoki: Starożytność, Renesans, Barok, Oświecenie, Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne i Współczesność. Okres, w którym żyjemy obecnie nazywamy także postmodernizmem. To, w jaki sposób wspomniane epoki układały się względem siebie i czym się wyróżniały, możemy zaobserwować na przykładzie słynnej sinusoidy sformułowanej przez prof. Juliana Krzyżanowskiego, która do dziś jest najlepszym wzorem do studiowania historii literatury w Polsce. Znajomość poszczególnych okresów literackich i ich podstawowych wyznaczników jest podstawą do prawidłowego wyodrębnienia i umiejscowienia motywów literackich oraz osadzenia ich w odpowiednim kontekście historycznym i kulturowym.

Bunt, cierpienie czy praca?

Pewne zagadnienia są na tyle uniwersalne i ponadczasowe, że występują w tradycji historycznoliterackiej od zarania dziejów do chwili obecnej. Może być to na przykład motyw buntu, ciężkiej pracy lub miłości czy cierpienia. Wybierając dany topos, należy najpierw spróbować określić, w jakim okresie czasowym pojawiał się on w polskiej literaturze i jaki miał wydźwięk. W końcu choćby koncept miłości inaczej był rozumiany w Wiekach Średnich, a inaczej opisywany był na przykład przez Romantyków. Warto także znać najważniejsze utwory, w których dane zagadnienie zostało omówione. Najważniejsze na maturze będą oczywiście pozycje należące do kanonu lektur i najważniejszych dzieł polskiej literatury. Warto jednak zapoznać się także z podstawowymi klasykami literatury światowej, do których należą choćby Szekspir, Molier czy Dostojewski.

Repetytorium maturalne

Repetytorium maturalne

Repetytorium maturalne jest to książka w formie podręcznika, często do samodzielnej nauki danego przedmiotu. Zazwyczaj repetytorium maturalne obejmuje przedmioty humanistyczne, a w szczególności języki obce (język angielski, niemiecki, francuski). Jest kompendium wiedzy przydatnej do przygotowania się we właściwy sposób do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Często repetytorium maturalne jest tak skonstruowane, że materiał w nim zawarty uczeń jest w stanie przyswoić w jeden rok szkolny, co jest optymalnym czasem ze względu na zmożone przygotowania maturalne w ostatniej klasie szkoły średniej.

Jakie repetytorium maturalne wybrać?
Repetytorium maturalne musi spełniać pewne wymagania, żeby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego. Przede wszystkim należy określić jaki przedmiot ma być w nim omówiony. Nie ma sensu kupować wszystkich dostępnych na rynku repetytoriów, jeśli nie ma się problemu z większością przedmiotów, które trzeba zdać na maturze. Najczęściej maturzyści zaopatrują się w repetytorium maturalne z języka angielskiego i niemieckiego oraz z języka polskiego. Egzaminy z języków wymagają wyćwiczenia pewnych umiejętności, takich jak czytanie ze zrozumieniem albo pisanie, a wszelkiego rodzaju repetytoria świetnie nadają się, aby zdobyć potrzebne umiejętności z danego języka. Dzieje się tak dlatego, że repetytorium maturalne łączy w sobie praktykę z teorią. Z jednej strony podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje, strategie egzaminacyjne i zagadnienia gramatyczne, z drugiej zaś znajdują się w nim typowe zadania egzaminacyjne, a nierzadko całe arkusze maturalne. Dzięki temu cała wiedza jest w jednej książce, co bardzo ułatwia i przyspiesza przyswajanie wiedzy i nabywanie nowych zdolności.
Repetytorium maturalne powinno być również aktualne. To bardzo ważna cecha, ponieważ zakres materiału wymaganego na maturze z roku na rok ulega zmianom. Trzeba zatem śledzić te modyfikacje i kupować najnowsze i poprawione wydania podręczników. Oprócz wersji książkowej warto rozglądać się za repetytorium maturalnym, które do podręcznika ma dołączoną płytę CD/DVD. Multimedialne pomoce są szczególnie ważne przy nauce języków obcych, ponieważ trzeba wykonywać ćwiczenia na słuchanie ze zrozumieniem, do czego niezbędne są nagrania audio. Nauka słówek również jest przyjemniejsza kiedy wykonuje się ją na komputerze. Repetytorium maturalne musi być napisane prosto i przejrzyście. Wszelkie ułatwienia w formie tabel, wykresów, wskazówek na marginesie są mile widziane. Takie metody nauki są skuteczniejsze, a mózg nie nudzi się tak szybko jak w przypadku nudnego, nieurozmaiconego tekstu.

Oxford Matura Trainer

Oxford Matura Trainer

Oxford Matura Trainer to podręcznik w formie repetytorium do nauki języka angielskiego. Oxford Matura Trainer przygotowuje uczniów szkół średnich do przystąpienia do matury z języka angielskiego. Dostępne na rynku są dwie wersje Oxford Matura Trainer. Jedna z nich obejmuje poziom podstawowy, a druga rozszerzony. Dzięki dwóm oddzielnym podręcznikom możliwa jest nauka języka obcego w interesującym nas zakresie trudności. Wydawnictwo Oxford Universtity Press przygotowało także pomoc w formie podręcznika nauczycieli, co znacznie ułatwia pracę n lekcji.

Co oferuje uczniom i nauczycielom Oxford Matura Trainer?
Oxford Matura Trainer jest idealny do przygotowania do matury z języka angielskiego. Ten podręcznik jest specjalnie dostosowany do najnowszej podstawy programowej o obejmuje wszystkie zmiany, które zaszły w wymaganiach. W połączeniu z książką dal nauczycieli stanowi gwarancje dobrze zdanej matury i udanej, efektywnej nauki.
Na zestaw Oxford Matura Trainer składają się nie tylko podręczniki. Wydawnictwo oferuje również dostęp do platformy Oxford English Online. Jest to domowa platforma, która przeznaczona jest do korzystania poza lekcjami, w domu. Dodatkowe zadania, które są tam dostępne pozwalają na dopasowanie odpowiedniego materiału do konkretnych uczniów. Taka indywidualizacja nauczania to dobry sposób, aby dotrzeć do każdego maturzysty z osobna.
Oxford Matura Trainer jest bardzo elastycznym zestawem. Istnieje bardzo dużo materiałów dodatkowych do wykorzystania przez nauczyciela i uczniów. W ten sposób możliwe jest skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Kolejną zaletą jest zakres materiału. Podręcznik zawiera taką ilość zagadnień, która jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku szkolnego. Jest to optymalny czas na przygotowanie się w zadowalającym stopniu do przystąpienia do matury z języka obcego. Podręcznik Oxford Matura Trainer zawiera wszystkie niezbędne treści i omówione potrzebne do zdania matury umiejętności. Pisanie i mówienie jest szczegółowo wyjaśnione, przydatne triki i wskazówki oraz przykładowe teksty pomagają w przygotowaniu się do rozwiązywania konkretnych typów zadań. Duże znaczenie ma też znajomość słownictwa oraz środków językowych – bez tego trudno zbudować dobrą wypowiedź pisemną albo ustną. Z Oxford Matura Trainer uczniowie poznają potrzebne słownictwo.

Warto zacząć naukę z Oxford Matura Trainer, ponieważ zestaw ten jest stworzony z myślą o maturzystach. Pozwala na skuteczną i szybką naukę dostosowaną do możliwości danego maturzysty. Oxford Matura Trainer stanowi kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego.