Archiwa tagu: liceum

Maturalne wyzwania

Zaczynający szkołę licealiści częstokroć mają już na początku wielkie plany dotyczące swojej przyszłości. Na liście najbardziej popularnych kierunków studiów znajdują się prawo, psychologia oraz medycyna. Chociaż zapewniają one dobrą płacę i prestiż, wymagają wielu wyrzeczeń. Wyrzeczenia te zaczynają się już w szkole średniej. Oprócz marzenia o swoim przyszłym zawodzie, licealista musi poświęcić sporo czasu na naukę. W przypadku psychologii i prawa najczęściej będą to przedmioty humanistyczne, jak język polski, historia i wiedza o społeczeństwa. Jeżeli chodzi o medycynę, należy dobrze przyswoić materiał z zakresu chemii, biologii, a nieraz także i matematyki. Poprzeczka w obydwu przypadkach postawiona jest wysoko, biorąc pod uwagę, że przedmioty trzeba zdać na rozszerzonym poziomie, a i wynik musi być wysoki. W końcu wiele osób chciałoby dostać się na wyżej wymienione kierunki.

Problematyczne przedmioty

Na liście przedmiotów, które najbardziej dają się we znaki można wymienić biologię, chemię i wiedzę o społeczeństwie. Ta ostatnia, z pozoru błacha wymaga szerokich wiadomości z różnych dziedzin, jak podstawy prawa, polityki, socjologii. Często uznawana za prostą, może sprawić kłopoty nie jednemu przyszłemu prawnikowi. W przypadku chemii sprawa jest o tyle prostsza, że każdy intuicyjnie podchodzi do tego przedmiotu z rezerwą i podświadomie czuje, że należy poświęcić jej więcej czasu. Najbardziej problematyczna jest biologia. Z pozoru zawierająca przyjemny materiał, ale także zaliczana do trudnych. Wymaga nie tylko szerokiej znajomości nazw i mechanizmów przyrodniczych, ale także logicznego myślenia. Zadania maturalne często są opisowe, a także pozostawione jest na nie mało czasu, więc maturzysta będzie musiał umieć szybko wyselekcjonować przyswojone wcześniej wiadomości, oraz ubrać je w dobre słowa, aby otrzymać punkty za zadanie.

Coraz większe zamieszanie

Wraz ze zbliżaniem się terminu matury, uczeń może odczuwać coraz większe zamieszanie. Czasu coraz mniej, a on nawet nie wie z czego powinien się uczyć. Naturalnie wybiera książki, z którymi spotkał się już na zajęciach. Do tego dochodzą również różnego rodzaju repetytoria. I o ile w niektórych przedmiotach wszystkie vademeca trzymają ten sam poziom, w innych dziedzinach może być tylko kilka dobrych. Co więcej, może się wydarzyć sytuacja, w której w jednym repetytorium jeden temat jest opisany lepiej, a drugi gorzej. Z kolei w innym wydawnictwie występuje odwrotna sytuacja. Maturzysta musi zmierzyć się tym problemem. Na szczęście coraz częściej powstają coraz to lepsze podręczniki i czas gra na korzyść przyszłego absolwenta. Z dobrym przygotowaniem ani wiedza o społeczeństwie, ani chemia, ani nawet biologia dla maturzysty nie będzie problemem.

Motywy literackie, czyli niezbędne tematy do matury z języka polskiego

Kompendium wiedzy o tematyce „Motywy literackie matura” to już od lat prawdziwy niezbędnik każdego maturzysty. Co roku wydawane są nowe, zaktualizowane wersje opracowań, które odzwierciedlają nie tylko nowe trendy w literaturze, ale także zmiany kulturowe i społeczne.

Co to jest motyw?

Motyw literacki to pewien temat czy ogólny problem, który może być elementem świata przedstawionego w powieści. Motywy, które powtarzają się na przestrzeni wieków w literaturze zwane są także toposami. Sposób, w jaki należy odczytać motyw w danym utworze, opiera się zawsze na pewnej konwencji i tradycji literackiej istniejącej w danym kodzie kulturowym. Bowiem tylko odpowiedni i powszechnie znany kontekst pozaliteracki osadzony w danej kulturze pozwala wyodrębnić odpowiednie motywy. Ich cechą charakterystyczną jest także pewna powtarzalność na przestrzeni różnych epok literackich. W każdym dziele literackim toposy układają się w pewien określony porządek czasowy lub przyczynowo-skutkowy i to one w dużej mierze mają wpływ na narrację i fabułę utworu.

Od Średniowiecza do Postmodernizmu

W polskiej krytyce literackiej wyróżniamy następujące epoki: Starożytność, Renesans, Barok, Oświecenie, Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne i Współczesność. Okres, w którym żyjemy obecnie nazywamy także postmodernizmem. To, w jaki sposób wspomniane epoki układały się względem siebie i czym się wyróżniały, możemy zaobserwować na przykładzie słynnej sinusoidy sformułowanej przez prof. Juliana Krzyżanowskiego, która do dziś jest najlepszym wzorem do studiowania historii literatury w Polsce. Znajomość poszczególnych okresów literackich i ich podstawowych wyznaczników jest podstawą do prawidłowego wyodrębnienia i umiejscowienia motywów literackich oraz osadzenia ich w odpowiednim kontekście historycznym i kulturowym.

Bunt, cierpienie czy praca?

Pewne zagadnienia są na tyle uniwersalne i ponadczasowe, że występują w tradycji historycznoliterackiej od zarania dziejów do chwili obecnej. Może być to na przykład motyw buntu, ciężkiej pracy lub miłości czy cierpienia. Wybierając dany topos, należy najpierw spróbować określić, w jakim okresie czasowym pojawiał się on w polskiej literaturze i jaki miał wydźwięk. W końcu choćby koncept miłości inaczej był rozumiany w Wiekach Średnich, a inaczej opisywany był na przykład przez Romantyków. Warto także znać najważniejsze utwory, w których dane zagadnienie zostało omówione. Najważniejsze na maturze będą oczywiście pozycje należące do kanonu lektur i najważniejszych dzieł polskiej literatury. Warto jednak zapoznać się także z podstawowymi klasykami literatury światowej, do których należą choćby Szekspir, Molier czy Dostojewski.